Project India

Een gospeltruck voor India

In de komende periode zet stichting de Adelaar zich in om fondsen te werven voor een gospeltruck in India. Deze truck wordt wekelijks meerdere keren ingezet om het goede nieuws van het evangelie van Jezus te brengen in kleine dorpen in Zuid Oost India. We zien dat de honger naar God groot is in dit gebied. Er worden op dit moment al een aantal gospeltrucks ingezet. Ervaring leert dat door de inzet van 1 gospeltruck er jaarlijks 25.000 mensen tot geloof komen. Stichting de Adelaar heeft zichzelf ten doel gesteld om 1 gospeltruck te sponsoren. We vinden het ontzettend gaaf als jij hier je steentje aan bij wilt dragen!

Afgelopen jaren
De afgelopen 5 jaar is de stichting sterk betrokken geweest in het project Abba Child Care in Zuid-Oost India. O.a de volgende lopende projecten zijn hier onderdeel van:

  • Multifunctioneel dorpshuis wat gebruikt wordt voor onderwijs, medische post en een naaischool. In januari 2020 zijn wij getuige geweest van de positieve invloed die hiervan uitgaat.
  • Een moderne waterput voor het dorp waardoor zij geen kilometers meer moeten lopen voor schoon drinkwater.
  • Maandelijks onderhoud van pastor Tamil voor 3 jaar. Hij onderwijst de plaatselijke mensen uit het woord van God en leert hen de christelijke normen en waarden.
  • Maandelijkse support voor de adoptieouders welke de zorg van de vele weeskinderen op zich nemen.

Project India
€ 24.800,00 / € 25.000,00