PNG (Papoea-Nieuw-Guinea)

Hans en Gerline Beukers zijn een echtpaar met een aantal prachtige kinderen. Zij hebben een roep vanuit Gods hart gehoord en daar ook daadwerkelijk gehoor aan gegeven. Via de mooie organisatie Wycliffe zijn zij uitgezonden naar zeg maar “de uiteinden der aarde”

Met Stichting de Adelaar dragen wij van harte bij aan deze invulling van dit werk in Papoea-Nieuw-Guinea. Omdat het in lijn ligt met onze visie om zendelingen in binnen- en buitenland te ondersteunen is het mooi dat deze mensen en dit initiatief op ons pad is gekomen.

Graag nodigen wij u uit om via ons deel te hebben om deze mensen te ondersteunen met de missie in God’s Koninkrijk.