De Parlementspastor

Er is stress en veel politieke druk in de haagse gangen. De hoogste tijd voor een parlementspastor. Via Stiching Presence werkt de parlementspastor 2 dagen per week in de gangen van de 2e kamer en de overige regeringsgebouwen. Hij is een aanspreekpunt, vraagbaak en een geestelijk ondersteuner voor ministers, staatssecretarissen en tal van mensen die werken op het ondersteunende apparaat. Even op adem komen, een woord van bemoediging of zelfs een gebed ontvangen. Dat zijn de taken die de parlementspastor op zich heeft genomen.

Stichting Presence organiseert sinds een aantal jaar gebedsavonden op plaatsen van invloed waaronder vanuit de 2e kamer, de beurs van berlage of Casa Rosso.

Met Stichting de Adelaar dragen wij van harte ons steentje bij aan deze invulling van de parlementspastor. Omdat het in lijn ligt met onze visie om zendelingen in binnen- en buitenland te ondersteunen is het mooi dat dit nieuwe initiatief op ons pad is gekomen.

Graag nodigen wij u uit om via ons deel te hebben in het prachtige plan om Nederland weer een stukje dichter bij God te brengen.