Diner

Benefietavond 27 januari 2023

Tienerkamp5
PHOTO-2022-09-28-17-36-46

Willem en Erna Vedder zijn een prachtig stel uit Bunschoten-Spakenburg. Reeds een heel aantal jaren hebben zij Nederland achter zich gelaten en zijn hun roeping gevolgd naar Peru, waar zij een belangrijke rol innemen in het project Brazos Abiertos wat weer onderdeel is van Jeugd met een opdracht in Lima.

 

Check hier de link www.weloveperu.nl

 

Hun missie is gebaseerd op de tekst uit Mattheüs 28:19 waar Jezus ons de grote opdracht geeft. Ga dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Willem en Erna willen graag een geestelijke vader en moeder zijn voor vele kinderen, tieners en volwassenen! Stichting de Adelaar steunt Willem en Erna met een structurele bijdrage
U kunt grote vreugde ervaren en met ons meebouwen door vaste maandelijkse donatie of een eenmalige gift of een extravagante gift.  

 

In vertrouwen en met geloof zijn Willem en Erna gestart met het bouwen van een multifunctionele school aan de rand van een sloppen wijk. 


De volgende doelen gaan we realiseren met hulp van jullie & van onze Vader!

Nieuwe klaslokalen voor 60-75 kinderen

Deuren klaslokalen Totaal 1K

Sanitair klaslokaal Totaal 2K

Elektra klaslokalen Totaal 3K

Nieuw klaslokaal  Totaal 8K (3x benodigd)

 

Helpt u mee om onze missie te ondersteunen? Door financieel te zaaien in deze projecten deelt u mee in de zegen van de opbrengt. 

Het bergachtige Nepal telt zo’n 29 miljoen inwoners. Tussen 8-10 miljoen inwoners moeten het met minder dan $1 per dag zien te doen. Sanitaire voorzieningen, drinkwater en onderwijs zijn voor heel veel inwoners niet toegankelijk. Ook drijft de armoede een monsterlijk netwerk van prostitutie, dwangarbeid en orgaanhandel aan. Vooral meisjes zijn vaak het slachtoffer. Ze staan laag op de sociale ladder, hebben minder kans op werk en geweld tegen vrouwen is breed geaccepteerd. Dit maakt ze extra kwetsbaar voor uitbuiting, mishandeling en misbruik.

Volgens lokale statistieken zijn er zo’n 11,5 miljoen kinderen in Nepal. Een verbijsterende 1.000.000 van hen zijn weeskinderen. Veel van deze kinderen zijn simpelweg in de steek gelaten doordat hun ouders overleden zijn of doordat het gezin niet langer het hoofd kon bieden aan armoede, ziekte en de moeilijke levensomstandigheden. Ook komt het regelmatig voor dat ouders scheiden en na het hertrouwen van de kinderen af willen. Meisjes zonder ouders eindigen al snel in de kinderarbeid of seksindustrie. Jongetjes eindigen regelmatig op straat waar ze bedelend en lijmsnuivend in leven proberen te blijven.

Willem & Vera zijn in vertrouwen en geloof gestart met dit project. Met betrouwbare lokale mensen wordt er gewerkt aan het uitbreiden van het goede nieuws. Door middel van een weeshuisproject, het
structureel slaan van waterbronnen bij families en het onderwijzen over een leven met Jezus en volgens Gods Koninkrijk. 

 

De volgende doelen gaan we realiseren met hulp van jullie & van onze Vader!

20 waterputten à 350,- Totaal 7K

Een vol weeshuis in 2023 Totaal 9.3K

Nieuw huis voor de buren Totaal 5.4K


Helpt u mee om onze missie te ondersteunen? Door financieel te zaaien in deze projecten deelt u mee in de zegen van de opbrengt.