ANBI

Stichting De Adelaar beschikt over de ANBI status en is 100% transparant. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en kan worden aangevraagd bij de belastingdienst als een instelling zich minimaal voor 90% van haar activiteiten richt op een algemeen nuttig doel. De ANBI-status geeft u als donateur fiscale voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat u de giften kunt aftrekken van de belasting (dit kan de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting zijn).

De Adelaar (Stichting)

Organisatienaam: Stichting De Adelaar
Bezoekadres: Bunschoterweg 58
3861 ML Nijkerk
E-mailadres: g.vandorp@gmail.com
Telefoonnummer: 033 888 73 99
RSIN nummer: 853379105
KvK nummer: 59230541

Bestuurders

Naam Functie
Henk-Jan Bos Secretaris
Peter van de Mheen Voorzitter
Gerhart van Dorp Penningmeester

Activiteiten

– ondersteunen van zendelingen in binnen en buitenland.

Bestedingen

– de giften besteden wij om ons doel te verwezenlijken.

Beloningsbeleid

– de bestuursleden van stichting de Adelaar ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden die zij uitvoeren voor stichting de Adelaar.

Documenten

Beleidsplan: Download Beleidsplan
Jaarrekening: Download Jaarrekening