Peru

Willem en Erna Vedder zijn een prachtig stel uit Bunschoten-Spakenburg. Reeds een heel aantal jaren hebben zij Nederland achter zich gelaten en zijn hun roeping gevolgd naar Peru, waar zij een belangrijke rol innemen in het project Brazos Abiertos wat weer onderdeel is van Jeugd met een opdracht in Lima.

 

Check hier de link www.weloveperu.nl

 

Hun missie is gebaseerd op de tekst uit Mattheüs 28:19 waar Jezus ons de grote opdracht geeft. Ga dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Willem en Erna willen graag een geestelijke vader en moeder zijn voor vele kinderen, tieners en volwassenen! Stichting de Adelaar steunt Willem en Erna met een structurele bijdrage
U kunt grote vreugde ervaren en met ons meebouwen door vaste maandelijkse donatie of een eenmalige gift of een extravagante gift.  

 

In vertrouwen en met geloof zijn Willem en Erna gestart met het bouwen van een multifunctionele school aan de rand van een sloppen wijk. 


De volgende doelen gaan we realiseren met hulp van jullie & van onze Vader!

Nieuwe klaslokalen voor 60-75 kinderen

Deuren klaslokalen Totaal 1K

Sanitair klaslokaal Totaal 2K

Elektra klaslokalen Totaal 3K

Nieuw klaslokaal  Totaal 8K (3x benodigd)

 

Helpt u mee om onze missie te ondersteunen? Door financieel te zaaien in deze projecten deelt u mee in de zegen van de opbrengt.