Projecten

Tienerkamp5
PHOTO-2022-09-28-17-36-46

Willem en Erna Vedder zijn een prachtig stel uit Bunschoten-Spakenburg. Reeds een heel aantal jaren hebben zij Nederland achter zich gelaten en zijn hun roeping gevolgd naar Peru, waar zij een belangrijke rol innemen in het project Brazos Abiertos wat weer onderdeel is van Jeugd met een opdracht in Lima.

 

Check hier de link www.weloveperu.nl. Op deze website vind u uitgebreide informatie over het werk wat Willem en Erna mogen verrichten en vind u informatie over actuele activiteiten. En natuurlijk niet te vergeten informatie over de multifunctionele school welke gebouwd wordt op dit moment.

 

Hun missie is gebaseerd op de tekst uit Mattheüs 28:19 waar Jezus ons de grote opdracht geeft. Ga dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Willem en Erna willen graag een geestelijke vader en moeder zijn voor vele kinderen, tieners en volwassenen! Stichting de Adelaar steunt Willem en Erna met een structurele bijdrage
U kunt grote vreugde ervaren en met ons meebouwen door vaste maandelijkse donatie of een eenmalige gift of een extravagante gift.  

 

In vertrouwen en met geloof zijn Willem en Erna gestart met het bouwen van een multifunctionele school aan de rand van hun sloppen wijk. 

 

Helpt u mee om onze missie te ondersteunen? Door financieel te zaaien in deze projecten deelt u mee in de zegen van de opbrengt. 

Het bergachtige Nepal telt zo’n 29 miljoen inwoners. Tussen 8-10 miljoen inwoners moeten het met minder dan $1 per dag zien te doen. Sanitaire voorzieningen, drinkwater en onderwijs zijn voor heel veel inwoners niet toegankelijk. Ook drijft de armoede een monsterlijk netwerk van prostitutie, dwangarbeid en orgaanhandel aan. Vooral meisjes zijn vaak het slachtoffer. Ze staan laag op de sociale ladder, hebben minder kans op werk en geweld tegen vrouwen is breed geaccepteerd. Dit maakt ze extra kwetsbaar voor uitbuiting, mishandeling en misbruik.

Volgens lokale statistieken zijn er zo’n 11,5 miljoen kinderen in Nepal. Een verbijsterende 1.000.000 van hen zijn weeskinderen. Veel van deze kinderen zijn simpelweg in de steek gelaten doordat hun ouders overleden zijn of doordat het gezin niet langer het hoofd kon bieden aan armoede, ziekte en de moeilijke levensomstandigheden. Ook komt het regelmatig voor dat ouders scheiden en na het hertrouwen van de kinderen af willen. Meisjes zonder ouders eindigen al snel in de kinderarbeid of seksindustrie. Jongetjes eindigen regelmatig op straat waar ze bedelend en lijmsnuivend in leven proberen te blijven.

 

Willen & Vera zijn in vertrouwen en geloof gestart met dit project. Met betrouwbare lokale mensen wordt er gewerkt aan het uitbreiden van het goede nieuws. Door middel van een weeshuisproject, het structureel slaan van waterbronnen bij families en het onderwijzen over een leven met Jezus en volgens Gods Koninkrijk. Sinds 2017 is er intensief contact met Luke en zijn team jonge zendelingen in Katmandu. 2x per maand trekken zij de bergen in voor outreach en om de jonge geplante gemeenten te ondersteunen. 

 

Op deze website kunt u meer te weten komen over Stichting WON: https://www.worldoutreachnetwork.org/

 

Helpt u mee om onze missie te ondersteunen? Door financieel te zaaien in deze projecten deelt u mee in de zegen van de opbrengt. 

Redactioneel artikel na benefietdiner

 

Stichting De Adelaar heeft onlangs een indrukwekkend bedrag van 55.000 euro opgehaald tijdens een benefietdiner. Het diner vond plaats op 27 januari 2023 in Restaurant de Mandemaaker in het centrum van Spakenburg. Deze stichting, die zendelingen in binnen- en buitenland ondersteunt, is erin geslaagd om een groot aantal mensen te bereiken en hen te betrekken bij het belangrijke werk dat ze doen.

De inzet van de stichting is om geloofsgemeenschappen en individuele zendelingen te ondersteunen in hun werk om het evangelie te verspreiden en het leven van mensen in nood te verbeteren. Dit is een zeer nobele taak, en het feit dat zoveel mensen bereid zijn om hieraan bij te dragen, getuigt van de waardering die de samenleving heeft voor het werk dat deze stichting doet.

Het benefietdiner was een groot succes en bood de gelegenheid om te netwerken en samen te werken met mensen die hetzelfde doel hebben: het ondersteunen van zendelingen en het verspreiden van het evangelie. Het opgehaalde bedrag zal worden gebruikt om de activiteiten van de stichting te financieren en de zendelingen te ondersteunen in hun werk.
Het is belangrijk om te erkennen dat het werk van de stichting De Adelaar niet alleen van belang is voor de geloofsgemeenschappen en de zendelingen die zij ondersteunt, maar ook voor de samenleving als geheel. Door het verspreiden van het evangelie en het helpen van mensen in nood, maakt de stichting een positieve bijdrage aan de wereld.

In conclusie, het benefietdiner van Stichting De Adelaar was een groot succes en getuigt van de waardering die de samenleving heeft voor het werk dat de stichting doet. Het opgehaalde bedrag zal worden gebruikt om de activiteiten van de stichting te ondersteunen en zendelingen te helpen in hun belangrijke werk. Laten we ons blijven inzetten voor deze waardevolle doelen en de stichting blijven steunen in hun mooie werk.