Project Peru

Project Peru

Willem en Erna Vedder zijn een prachtig stel uit Bunschoten-Spakenburg. Reeds een heel aantal jaren hebben zij Nederland achter zich gelaten en zijn hun roeping gevolgd naar Peru, waar zij een belangrijke rol innemen in het project Brazos Abiertos wat weer onderdeel is van Jeugd met een opdracht in Lima.

Hun missie is gebaseerd op de tekst uit Mattheüs 28:19 waar Jezus ons de grote opdracht geeft. Ga dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Willem en Erna willen graag een geestelijke vader en moeder zijn voor vele kinderen, tieners en volwassenen! Stichting de Adelaar steunt Willem en Erna met een structurele bijdrage.