Nepal

Het bergachtige Nepal telt zo’n 29 miljoen inwoners. Tussen 8-10 miljoen inwoners moeten het met minder dan $1 per dag zien te doen. Sanitaire voorzieningen, drinkwater en onderwijs zijn voor heel veel inwoners niet toegankelijk. Ook drijft de armoede een monsterlijk netwerk van prostitutie, dwangarbeid en orgaanhandel aan. Vooral meisjes zijn vaak het slachtoffer. Ze staan laag op de sociale ladder, hebben minder kans op werk en geweld tegen vrouwen is breed geaccepteerd. Dit maakt ze extra kwetsbaar voor uitbuiting, mishandeling en misbruik.

 

Volgens lokale statistieken zijn er zo’n 11,5 miljoen kinderen in Nepal. Een verbijsterende 1.000.000 van hen zijn weeskinderen. Veel van deze kinderen zijn simpelweg in de steek gelaten doordat hun ouders overleden zijn of doordat het gezin niet langer het hoofd kon bieden aan armoede, ziekte en de moeilijke levensomstandigheden. Ook komt het regelmatig voor dat ouders scheiden en na het hertrouwen van de kinderen af willen. Meisjes zonder ouders eindigen al snel in de kinderarbeid of seksindustrie. Jongetjes eindigen regelmatig op straat waar ze bedelend en lijmsnuivend in leven proberen te blijven.

 

Willen & Vera zijn in vertrouwen en geloof gestart met dit project. Met betrouwbare lokale mensen wordt er gewerkt aan het uitbreiden van het goede nieuws. Door middel van een weeshuisproject, het structureel slaan van waterbronnen bij families en het onderwijzen over een leven met Jezus en volgens Gods Koninkrijk. Sinds 2017 is er intensief contact met Luke en zijn team jonge zendelingen in Katmandu. 2x per maand trekken zij de bergen in voor outreach en om de jonge geplante gemeenten te ondersteunen. 

Op deze website kan je meer te weten komen over Stichting WON https://www.worldoutreachnetwork.org/

 

Helpt u mee om onze missie te ondersteunen? Door financieel te zaaien in deze projecten deelt u mee in de zegen van de opbrengt.